คลิปวีดีโอ การนำเสนอ "เทคนิคการคำนวณหาแรงภายในโครงข้อหมุนอย่างรวดเร็ว"

จากส่วนหนึ่งของงานอบรม การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อการนำไปใช้และปูพื้นฐานอย่างง่าย (บริการฟรี ครั้งที่ 1)

จัดโดย TumCivil.com วันที่ 25 พฤษภาคม 2556

 

คลิกดูที่นี่

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2019 เวลา 15:53 น.)