หนังสือ

ประเภทธรรมะ-ฟิสิกส์

- พุทธจักรวาล

สั่งซื้อได้ที่นี่

- อิทธิฤทธิ์มีจริง

สั่งซื้อได้ที่นี่

- ผีมีจริง?

สั่งซื้อได้ที่นี่

- ชีวิตซ้อนมิติ

สั่งซื้อได้ที่นี่

 

ประเภทวิศวกรรมโยธา

- ทฤษฎีโครงสร้าง เร็วๆนี้

- การวิเคราะห์โครงสร้าง พิมพ์ครั้งที่ 3 (ราคาพร้อมค่าส่ง 350 บาท) เร็วๆ นี้

- คู่มือแก้ปัญหาโจทย์ ประกอบวิชา การวิเคราะห์โครงสร้าง (ราคาพร้อมค่าส่ง 320 บาท)

- การวิเคราะห์แรงลม และแรงแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวง และมยผ. พร้อมซอฟต์แวร์ประกอบหนังสือ (ราคาพร้อมค่าส่ง 550 บาท) เร็วๆ นี้

- การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภาคปฏิบัติ เล่มที่ 1 เร็วๆ นี้


ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ช่องข้อความในเฟซบุ้ก https://www.facebook.com/sorakarn

 

ประเภทเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 08 มิถุนายน 2019 เวลา 17:33 น.)