ประกาศ

DON_1302 version 0.90

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว วิธีแรงสถิตเทียบเท่า ตามมยผ.1301/1302-61 ดาวน์โหลดฟรี

วิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อยของซอฟต์แวร์ตระกูล DON

 

ม้าผยองหยันยุทธจักร

(แบบฝึกเดินม้าหมากรุก 64 ครั้งไม่ซ้ำตา รวม 64 รูปแบบ) ดาวน์โหลดฟรี

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2020 เวลา 18:29 น.)