ประกาศ

DON_1302 version 0.90

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว วิธีแรงสถิตเทียบเท่า ตามมยผ.1301/1302-61 ดาวน์โหลดฟรี

วิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อยของซอฟต์แวร์ตระกูล DON

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2019 เวลา 13:10 น.)