DON_Truss 1.60

DON_Truss 1.60 (วิเคราะห์ ออกแบบ และ ถอดวัสดุ โครงข้อหมุนของไทย)

ดาวน์โหลด DON_Truss เวอร์ชัน 1.60


 

รายการอัพเดท 1.50

 

----------------------------------------------

รายการอัพเดต

1. ปรับขนาดของโปรแกรมให้ใหญ่ขึ้น

2. เปลี่ยนตำแหน่งและภาพไอคอนเมนูย่อย ตัวช่วย ในทูลบาร์

3. ตัวช่วยสร้างโครงทรัสแบบ Half Parallel Chord สามารถป้อนค่า c = 0 เพื่อให้โครงทรัสเป็นแบบที่ไม่มีความชันได้

4. โครงทรัสที่ใช้ตัวช่วยในการกำหนดข้อมูล หากผู้ใช้เลือกออกแบบตามรูปแบบของชิ้นส่วน สามารถเลือกออกแบบโดยแยกตามคอร์ดบน-คอร์ดล่าง-ท่อนตั้ง-ท่อนเอียง ซึ่งปรับปรุงจากเดิมที่ออกแบบแยกตาม ชิ้นส่วนเอียง-ชิ้นส่วนตั้ง-ชิ้นส่วนนอน


หมายเหตุ

- หากไม่ใช้ตัวช่วยในการกำหนดข้อมูล การเลือกออกแบบแยกตามรูปแบบชิ้นส่วน ยังคงเป็น ชิ้นส่วนเอียง-ชิ้นส่วนตั้ง-ชิ้นส่วนนอน

- ไฟล์ข้อมูลเดิมจากเวอร์ชันก่อน จะใช้ไม่ได้ในเวอร์ชันนี้ แต่สามารถรันด้วยโปรแกรมเวอร์ชันเดิมได้


วิธีการอัพเดต

ก) แตกไฟล์ DON_Truss_1-41-Bk.rar (สำหรับฮาร์ดล็อคสีดำ)/ DON_Truss_1-41-Bu.rar (สำหรับฮาร์ดล็อคสีน้ำเงิน) ที่ดาวน์โหลดมานี้ ซึ่งจะมีไฟล์ DON_Truss_1-41.EXE และ handPan.ico

ข) นำ 2 ไฟล์นี้คือ DON_Truss_1-41.EXE และ handPan.ico ไปไว้ในโฟลเดอร์เดิม (ที่มีไฟล์ โปรแกรมอยู่)


------------------------------------------------------------------

อัพเดต DON_Truss เวอร์ชัน 1.10 (19-08-57)

รายการอัพเดต

1. เพิ่มตัวช่วยสำหรับถอดวัสดุเท่านั้น แบบแยกชิ้นบน, ล่าง, ตั้ง, เอียง รูปแบบทรัสทรงโค้งปลายยื่น

2. เพิ่มการแพนภาพ

3. เพิ่มการพิมพ์ผลลัพธ์ออกกระดาษ ของการแสดงค่า P, Pallow

4. ปรับแก้ข้อความเล็กน้อย


ดาวน์โหลด DON_Truss เวอร์ชัน 1.10 สำหรับฮาร์ดล็อคสีดำ

ดาวน์โหลด DON_Truss เวอร์ชัน 1.10 สำหรับฮาร์ดล็อคสีน้ำเงิน

ดาวน์โหลดไฟล์ handPan

ดาวน์โหลด รายละเอียดการอัพเดตเวอร์ชัน 1.10


วิธีการอัพเดต

ก) แตกไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดมานี้ ซึ่งจะได้ไฟล์ 1 ไฟล์คือ DON_Truss_1-10.EXE

ข) นำไฟล์ DON_Truss_1-10.EXE ไปไว้ในโฟลเดอร์เดิม แล้วใช้งานแทนไฟล์ DON_Truss.EXE เดิม

ค) นำไฟล์ handPan.ico ที่ดาวน์โหลดมานี้ นำไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับโปรแกรม

เพื่อใช้งานสำหรับฟังก์ชันการแพนภาพ


VDO การเปิดตัวโปรแกรม DON_Truss


บทความpdf  : กรณีศึกษาที่ 1 การเพิ่มขนาดหน้าตัดในชิ้นส่วนเอียง


ทดลองใช้ DON_Truss เวอร์ชันทดลองใช้ ดาวน์โหลดที่นี่

 

รายละะเอียด

ดอนทรัส : โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์และออกแบบโครงข้อหมุนเหล็ก

 

ความสามารถ :

วิเคราะห์และออกแบบโครงข้อหมุนเหล็กรูปพรรณ รวมถึงการถอดวัสดุเพื่อนำไปสั่งซื้อเหล็ก และนำไปวางแผนการตัดขนาดเหล็กในแต่ละชิ้นส่วนได้

โดยการออกแบบอ้างอิงตามกฎกระทรวง และมาตรฐานการออกแบบของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

 

คุณลักษณะเด่น :

· ใช้ภาษาไทยในการทำงานทั้งหมด

· มีตัวช่วยในการป้อนข้อมูลโครงข้อหมุน ซึ่งทำให้การป้อนข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็วมาก

· การวิเคราะห์และออกแบบทำได้โดยอัตโนมัติ

· มีฐานข้อมูลตางรางเหล็กรูปพรรณ 9 ชนิดเหล็ก โดยมีขนาดหน้าตัดที่มีขายในท้องตลาด

· มีทางเลือกที่หลากหลายในการออกแบบขนาดหน้าตัดคือ

1)   กำหนดชนิดหน้าตัดในฐานข้อมูล โดยใช้ชนิดเดียวกันทุกชิ้นส่วน แล้วเลือกออกแบบหน้าตัดได้โดย

1.1 DON_Truss คำนวณหน้าตัดทุกชิ้นส่วน

1.2 DON_Truss เลือกหน้าตัดที่ใหญ่สุดให้กับทุกชิ้นส่วน

1.3  ผู้ใช้กำหนดหน้าตัดเพื่อออกแบบเอง

2)   กำหนดชนิดหน้าตัดในฐานข้อมูล โดยแบ่งตามรูปแบบของชิ้นส่วน คือ ชิ้นส่วนเอียง, ตั้ง, นอน (สามารถเลือกชนิดเหล็กที่ต่างกันได้) แล้วเลือกออกแบบหน้าตัดได้โดย

2.1 DON_Truss คำนวณหน้าตัดทุกชิ้นส่วนในแต่ละรูปแบบชิ้นส่วน

2.2 DON_Truss เลือกหน้าตัดที่ใหญ่สุดให้กับแต่ละรูปแบบชิ้นส่วน

2.3  ผู้ใช้กำหนดหน้าตัดเพื่อออกแบบเองในแต่ละรูปแบบชิ้นส่วน

3)  ผู้ใช้เลือกชนิดและขนาดหน้าตัดเอง

· ผลลัพธ์การคำนวณแสดงทั้งในภาพรวมทุกชิ้นส่วน และรายการคำนวณโดยละเอียดในแต่ละชิ้นส่วน

· การถอดวัสดุแสดงทั้งอย่างละเอียดและแบบสรุปเพื่อนำไปใช้


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2020 เวลา 11:49 น.)