ซอฟต์แวร์

Commercial Software

05 DON_1311 version 1.00 (2564)  คำนวณหาหน่วยลม ตามมยผ.1311-50 วิธีแรงสถิตเทียบเท่าอย่างง่าย

สนใจติดต่อที่เพจ ดอนใสเวทย์ แล้วสั่งซื้อที่ช่อง ส่งข้อความ ในเพจนั้นครับ

 

04 DON_1302 version 1.10 (2564) คำนวณหาแรงแผ่นดินไหว ตามมยผ.1301-1302/61 วิธีแรงสถิตเทียบเท่า

สนใจติดต่อที่เพจ ดอนใสเวทย์ แล้วสั่งซื้อที่ช่อง ส่งข้อความ ในเพจนั้นครับ

 

03 DON_POST version 1.20 (2559) วิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นไร้คานโพสท์เทนชั่น และแผ่นพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ TumCivil หรือ ติดต่อได้ที่คุณตั้มซีวิล 089-499-0739 ครับ

 

02 DON_RC version 2.30 (2562) วิเคราะห์และออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยอัตโนมัติพร้อมกันทั้งอาคาร

สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ TumCivil หรือ ติดต่อได้ที่คุณตั้มซีวิล 089-499-0739 ครับ

 

01 DON_Truss version 1.60 (2562) วิเคราะห์และออกแบบโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ

สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ TumCivil หรือ ติดต่อได้ที่คุณตั้มซีวิล 089-499-0739 ครับ

 

Free Software

หมายเหตุ :

- สามารถดาวน์โหลดฟรีได้อีก 1 ช่องทางครับ คือที่เว็บไซต์ TumCivil.com เมนู ดาวน์โหลด

- วิธีแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยของการใช้งานโปรแกรม ดูคำอธิบายได้ที่ YouTube channel ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน เพลย์ลิสต์ Free Software

 

25. CvET_Frame version 1.20 (มิถุนายน 2565) วิเคราะห์โครงข้อแข็ง 2 มิติ

24. CvET_Frame version 1.10 (กรกฎาคม 2564) วิเคราะห์โครงข้อแข็ง 2 มิติ

23. CvET_Beam version 1.10 (เมษายน 2564) วิเคราะห์คานต่อเนื่อง

22. DON_KnightTour version 1.10 (เมษายน 2564) ฝึกการเดินม้าหมากรุก 64 ตา ใน 64 ช่อง

21. CvET_Frame version 1.00 (2564) วิเคราะห์โครงข้อแข็ง 2 มิติ

20. DON_KnightTour version 1.00 (2564) ฝึกการเดินม้าหมากรุก 64 ตา ใน 64 ช่อง

19. TJ_BARCUT version 1.00 (2563) คำนวณการตัดวัสดุให้เหลือเศษน้อยที่สุด

18. DON_Gable version 1.00 (2562) คำนวณหาหน่วยแรงลมของอาคารเตี้ย ตามมยผ.1311-50

17. DON_V3 version 1.10 (2562) คำนวณหาหน่วยแรงลมของอาคารสูงปานกลาง ตามมยผ.1311-50

16. DON_V2 version 1.20 (2562) คำนวณหาแรงแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวงฉบับพ.ศ. 2550

15. DON_V1 version 1.50 (2562) คำนวณหาแรงแผ่นดินไหว ตามมยผ.1302 วิธีแรงสถิตเทียบเท่า

13. DON_PaC version 1.00 (2562) คำนวณ profile และ cross section ในงานสำรวจ

12. CCT-Truss version 1.90 (2561) วิเคราะห์โครงข้อหมุน 2 มิติ

11. CvET_Beam version 1.00 (2561) วิเคราะห์คานต่อเนื่อง

10. CvET_Truss เวอร์ชัน 1.00 (2560) วิเคราะห์สเปซทรัส

09. WERA version 2.50 (2560) วิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหว, วิเคราะห์แรงภายในโครงข้อแข็งเนื่องจากแรงด้านข้าง

08. DON_Bandai version 1.20 (2559) ออกแบบบันไดและคานชานพัก โดยวิธี WSD

07. CCT-Beam version 1.00 (2558) วิเคราะห์คานต่อเนื่อง

06. KumarnBeam version 1.00 (2558) วิเคราะห์และออกแบบคานคสล. โดยวิธี SDM

05. RMUTSB-RC version 0.95 (2557) วิเคราะห์และออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยอัตโนมัติพร้อมกันทีละชั้น โดยวิธี WSD

04. DTM (Digital Terrain Model) version 1.00 (2547) จำลองภาพเส้นชันความสูงแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ และหาปริมาตรดินขุดดินถม

03. SD BEAM 1.0 (2546) วิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้วิธีสมการสามโมเมนต์ และออกแบบคานโดยใช้วิธีกําลัง

02. CCT-RC version 2.00 (2545) วิเคราะห์และออกแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยอัตโนมัติพร้อมกันทีละชั้น

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2022 เวลา 16:59 น.)