หนังสือ

ประเภทธรรมะ-ฟิสิกส์

- พุทธจักรวาล

สั่งซื้อได้ที่นี่

- อิทธิฤทธิ์มีจริง

สั่งซื้อได้ที่นี่

- ผีมีจริง?

สั่งซื้อได้ที่นี่

- ชีวิตซ้อนมิติ

สั่งซื้อได้ที่นี่

 

ประเภทวิศวกรรมโยธา

- การวิเคราะห์โครงสร้าง พิมพ์ครั้งที่ 4

- คู่มือแก้ปัญหาโจทย์ ประกอบวิชา การวิเคราะห์โครงสร้าง พิมพ์ครั้งที่ 2

- การวิเคราะห์แรงลม และแรงแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวง และมยผ.

- การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภาคปฏิบัติ เล่มที่ 1 เร็วๆ นี้


ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ช่องข้อความในเฟซบุ้ก https://www.facebook.com/sorakarn

 

ประเภทการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คู่มือการพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมโยธาเล่ม ๑

สั่งซื้อได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 14:47 น.)