วิชาที่สอน

ระดับปริญญาโท


030625107 Software for Structural Analysis

 

ระดับปริญญาตรี


030613140 Structural Analysis

373322 Materials And Structural Testing

030613388 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธ

310252 กลศาสตร์วิศวกรรม

371156 การสำรวจ

04-120-201 ทฤษฎีโครงสร้าง

04-170-101 กำลังวัสดุ 1

503-38-02 วิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรโยธา

Visual Basic in Civil Engineering Work

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 07 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:05 น.)