ประกาศ

18 มิถุนายน 2564

ซอฟต์แวร์ DON_1311 version 1.00 คำนวณหาหน่วยแรงลม ตามมยผ.1311-50 วิธีแรงสถิตเทียบเท่าอย่างง่าย ขายแล้วครับ

สนใจติดต่อที่เพจ ดอนใสเวทย์ แล้วสั่งซื้อที่ช่อง ส่งข้อความ ในเพจนั้นครับ

10 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดฟรี เฉลยวิธีทำอินทิเกรต 200 ข้อ ในเมนู บทความ

2 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดฟรี เฉลยวิธีทำข้อสอบสภาวิศวกร วิชา Theory of Structures (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ในเมนู บทความ

26 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดฟรี เฉลยวิธีทำข้อสอบสภาวิศวกร วิชา Structural Analysis ในเมนู บทความ

6 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดฟรี CvET_Beam version 1.10 วิเคราะห์คานต่อเนื่อง ในเมนู ซอฟต์แวร์

3 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดฟรี DON_KnightTour version 1.10 โปรแกรมฝึกการเดินม้าหมากรุก 64 ตา ใน 64 ช่อง ในเมนู ซอฟต์แวร์

2 มีนาคม 2564

ซอฟต์แวร์ DON_1302 version 1.10 คำนวณหาแรงแผ่นดินไหว ตามมยผ.1301-1302/61 วิธีแรงสถิตเทียบเท่า ขายแล้วครับ

สนใจติดต่อที่เพจ ดอนใสเวทย์ แล้วสั่งซื้อที่ช่อง ส่งข้อความ ในเพจนั้นครับ

12 กุมภาพันธ์ 2564

ในเมนูบทความ มี่บทความใหม่คือ การนำค่าจากมยผ.ไปใช้ในซอฟต์แวร์ต่างประเทศ

6 กุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างการคำนวณ วิชากำลังวัสดุ ในเมนู บทความ

5 กุมภาพันธ์ 2564

เมนู ซอฟต์แวร์ มีซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีหลายซอฟต์แวร์ครับ ล่าสุดคือ

- CvET_Frame 1.00

เมนู บทความ มีบทความที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีครับ คือ

- การเตรียมข้อมูลในการใช้ซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์โครงสร้าง ระบบ 2 มิติ

- คู่มือการใช้งาน CvET_Truss

- คู่มือการใช้งาน RMUTSB-RC

- เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร วิชา Theory of Structures ระดับภาคีวิศวกร

- เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร วิชา Structural Analysis ระดับสามัญวิศวกร

- แนวทางการสร้างบ้านดิน

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2021 เวลา 10:14 น.)