ประกาศ

10 กรกฎาคม 2510

DON_๒๕๖๔ : ซอฟต์แวร์วิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว วิธีแรงสถิตเทียบเท่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๖๔

สนใจติดต่อได้ที่ Facebook เพจ ดอนใสเวทย์

8 กรกฎาคม 2565

คลิป DON ๒๕๖๔ : ตัวอย่างการใช้งาน (12.31 นาที)

5 กรกฎาคม 2565

คลิป DON ๒๕๖๔ : ซอฟต์แวร์วิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แนะนำ) (17.44 นาที)

10 มิถุนายน 2565

คลิป แรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ตอนที่ 12 ความเหนียวของโครงสร้างคสล. (ต่อ) และเหล็กรูปพรรณ (13.14 นาที)

3 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลดฟรี CvET_Frame 1.20 ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์โครงข้อแข็ง 2 มิติ ช่อง ในเมนู ซอฟต์แวร์

31 พฤษภาคม 2565

คลิป แรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ตอนที่ 11 ความเหนียวของโครงสร้างคสล. (20.02 นาที)

27 พฤษภาคม 2565

คลิป แรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ตอนที่ 10 การกระจาย V เป็น Fx (10.51 นาที)

23 พฤษภาคม 2565

คลิป แรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ตอนที่ 9 ตัวอย่างการคำนวณ-4 (13.57 นาที)

19 พฤษภาคม 2565

คลิป แรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ตอนที่ 8 ตัวอย่างการคำนวณ-3 (14.37 นาที)

16 พฤษภาคม 2565

คลิป แรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ตอนที่ 7 ตัวอย่างการคำนวณ-2 (16.07 นาที)

13 พฤษภาคม 2565

คลิป แรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ตอนที่ 6 ตัวอย่างการคำนวณ-1 (20.21 นาที)

16 เมษายน 2565

คลิป แรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ตอนที่ 5 การคำนวณแรง-3 (24.51 นาที)

14 เมษายน 2565

คลิป แรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ตอนที่ 4 การคำนวณแรง-2 (16.19 นาที)

12 เมษายน 2565

คลิป แรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ตอนที่ 3 การคำนวณแรง-1 (22.08 นาที)

8 เมษายน 2565

ดาวน์โหลดฟรี สรุปภาพรวม แรงแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2564 ในเมนู บทความ

คลิป แรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ตอนที่ 2 การออกแบบ (14.17 นาที)

----------

19 มีนาคม 2565

คลิป ฐานรากวางบนดินรับโมเมนต์ ep.6 : การวิเคราะห์และออกแบบ

17 มีนาคม 2565

คลิป ฐานรากวางบนดินรับโมเมนต์ ep.5 : สูตรหา d เนื่องจากแรงเฉือนแบบเจาะทะลุ

10 มีนาคม 2565

คลิป เฉลยข้อสอบ กว. (สภาวิศวกร) แบบแสดงรายการคำนวณ Engineering Mechanics : Statics

ดาวน์โหลดฟรี เฉลยวิธีทำข้อสอบสภาวิศวกร วิชา Engineering Mechanics : Statics ในเมนู บทความ

5 มีนาคม 2565

คลิป ฐานรากวางบนดินรับโมเมนต์ ep.4 : สูตรหา d เนื่องจากแรงเฉือนแบบคาน

25 กุมภาพันธ์ 2565

คลิป ฐานรากวางบนดินรับโมเมนต์ ep.3 : สูตรหา d เนื่องจากโมเมนต์ดัด

22 กุมภาพันธ์ 2565

คลิป ฐานรากวางบนดินรับโมเมนต์ ep.2 : การหาขนาดฐานราก

19 กุมภาพันธ์ 2565

คลิป ฐานรากวางบนดินรับโมเมนต์ ep.1 : Kern คืออะไร

15 กุมภาพันธ์ 2565

ตลิป แนะนำหนังสือ การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาคปฏิบัติ เล่ม 1

สนใจหนังสือติดต่อได้ที่เพจ ดอนใสเวทย์ ใน Facebook

27 พฤศจิกายน 2564

คลิป แรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ตอนที่ 1 ภาพรวม (25.21 นาที)

27 ตุลาคม 2564

คลิป Truss : ถ้าแรงไม่กระทำที่จุดต่อ วิเคราะห์อย่างไร

26 ตุลาคม 2564

คลิป ใช่ Truss หรือไม่?

25 ตุลาคม 2564

คลิป เฉลยข้อสอบของสภาวิศวกร แบบแสดงรายการคำนวณ : Timber and Steel Design

ดาวน์โหลดฟรี เฉลยวิธีทำข้อสอบสภาวิศวกร วิชา Timber and Steel Design ในเมนู บทความ

1 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดฟรี เฉลยวิธีทำข้อสอบสภาวิศวกร วิชา Reinforced Concrete Design ในเมนู บทความ

26 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดฟรี CvET_Frame version 1.10 ในเมนู ซอฟต์แวร์

18 มิถุนายน 2564

ซอฟต์แวร์ DON_1311 version 1.00 คำนวณหาหน่วยแรงลม ตามมยผ.1311-50 วิธีแรงสถิตเทียบเท่าอย่างง่าย ขายแล้วครับ

สนใจติดต่อที่เพจ ดอนใสเวทย์ แล้วสั่งซื้อที่ช่อง ส่งข้อความ ในเพจนั้นครับ

10 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดฟรี เฉลยวิธีทำอินทิเกรต 200 ข้อ ในเมนู บทความ

2 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดฟรี เฉลยวิธีทำข้อสอบสภาวิศวกร วิชา Theory of Structures (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ในเมนู บทความ

26 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดฟรี เฉลยวิธีทำข้อสอบสภาวิศวกร วิชา Structural Analysis ในเมนู บทความ

6 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดฟรี CvET_Beam version 1.10 วิเคราะห์คานต่อเนื่อง ในเมนู ซอฟต์แวร์

3 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดฟรี DON_KnightTour version 1.10 โปรแกรมฝึกการเดินม้าหมากรุก 64 ตา ใน 64 ช่อง ในเมนู ซอฟต์แวร์

2 มีนาคม 2564

ซอฟต์แวร์ DON_1302 version 1.10 คำนวณหาแรงแผ่นดินไหว ตามมยผ.1301-1302/61 วิธีแรงสถิตเทียบเท่า ขายแล้วครับ

สนใจติดต่อที่เพจ ดอนใสเวทย์ แล้วสั่งซื้อที่ช่อง ส่งข้อความ ในเพจนั้นครับ

12 กุมภาพันธ์ 2564

ในเมนูบทความ มี่บทความใหม่คือ การนำค่าจากมยผ.ไปใช้ในซอฟต์แวร์ต่างประเทศ

6 กุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างการคำนวณ วิชากำลังวัสดุ ในเมนู บทความ

5 กุมภาพันธ์ 2564

เมนู ซอฟต์แวร์ มีซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีหลายซอฟต์แวร์ครับ ล่าสุดคือ

- CvET_Frame 1.00

เมนู บทความ มีบทความที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีครับ คือ

- การเตรียมข้อมูลในการใช้ซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์โครงสร้าง ระบบ 2 มิติ

- คู่มือการใช้งาน CvET_Truss

- คู่มือการใช้งาน RMUTSB-RC

- เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร วิชา Theory of Structures ระดับภาคีวิศวกร

- เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร วิชา Structural Analysis ระดับสามัญวิศวกร

- แนวทางการสร้างบ้านดิน

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2022 เวลา 16:54 น.)