ประกาศ

2 มีนาคม 2564

ซอฟต์แวร์ DON_1302 version 1.10 คำนวณหาแรงแผ่นดินไหว ตามมยผ.1301-1302/61 วิธีแรงสถิตเทียบเท่า ขายแล้วครับ

สนใจติดต่อที่เพจ ดอนใสเวทย์ แล้วสั่งซื้อที่ช่อง ส่งข้อความ ในเพจนั้นครับ

12 กุมภาพันธ์ 2564

ในเมนูบทความ มี่บทความใหม่คือ การนำค่าจากมยผ.ไปใช้ในซอฟต์แวร์ต่างประเทศ

6 กุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างการคำนวณ วิชากำลังวัสดุ ในเมนู บทความ

5 กุมภาพันธ์ 2564

เมนู ซอฟต์แวร์ มีซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีหลายซอฟต์แวร์ครับ ล่าสุดคือ

- CvET_Frame 1.00

เมนู บทความ มีบทความที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีครับ คือ

- การเตรียมข้อมูลในการใช้ซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์โครงสร้าง ระบบ 2 มิติ

- คู่มือการใช้งาน CvET_Truss

- คู่มือการใช้งาน RMUTSB-RC

- เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร วิชา Theory of Structures ระดับภาคีวิศวกร

- เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร วิชา Structural Analysis ระดับสามัญวิศวกร

- แนวทางการสร้างบ้านดิน

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 02 มีนาคม 2021 เวลา 16:06 น.)